fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Case Study: The Common

Case Study: The Common

Case Study: The Common

The challenge

The Common is a restaurant situated in London-based co-living space: The Collective Old Oak. It wanted to harness the power of its community and attract the attention of the 580 members of the space, many of whom are too busy to sit down in its restaurant for a dedicated, lengthy, lunch break.

With a vision to provide a seamless, streamlined customer experience, The Common wanted guests to have the freedom to use the restaurant in whichever way was most convenient to them. Aware that the co-working community is digitally savvy, The Common considered it important to stay atop market trends and to provide a solution that would enable a fast turnaround of service.

The solution

The Common knew that many diners would like to pre-order food for collection and some might prefer to remain in the co-working areas and have food delivered to them, while others would want to pre-book food for their visit. The Common worked with Preoday to design a platform that meets the entire range of its customers’ needs. The resulting mobile offering provides in-house delivery, pre-ordering and will soon include a table service option.

With an increasing number of events held at The Common and The Collective, the platform has been integrated with the company’s pre-booking ticket system. When customers book a ticket for an event, they can now pre-order food or drink for collection prior to the show or during the interval.

The result

The Common has welcomed nearly 300 customers through the app since launch and the app is already providing 5% of its monthly revenue.  With a significant influx of co-workers expected at The Collective in 2017, it is confident these figures will rise further.

Impressed with the results of its new mobile platform, The Common has been considering future developments and is looking at an integration with one of Preoday’s partners, Como, to launch a loyalty subscription for its app users.

In their own words

“With the help of Preoday, we managed to launch our new mobile and online ordering service quickly and meet the ordering demands that our guests needed and expected from their co-working space. Throughout the setup process, and beyond, we have found Preoday to be supportive of our vision of creating a streamlined, frictionless service offering. We know this will continue in the future as we further develop our offering.”

By Hugo Jones, Co-owner/MD, The Common Group

Other Blog Articles

The Common

The Common

The Common

Utmaningen

The Common är en restaurang belägen i den London-baserade kollektivarbetsplatsen The Collective Old Oak. Det ville utnyttja sitt samhälles makt och fånga uppmärksamheten hos de 580 medlemmarna i boendet, varav många är för upptagna för att sitta i restaurangen för en långlunch.

Med en vision om att tillhandahålla en sömlös, strömlinjeformad kundupplevelse ville The Common gärna ha friheten att använda restaurangen på det sätt som var bekvämast för dem. Med vetskapen om att kundbasen är digitalt kunnig, ansåg The Common att det är viktigt att hålla sig i framkanten av marknadstrenderna och att tillhandahålla en lösning som möjliggör en snabb omsättning av deras tjänster.

Lösningen

The Common visste att många gäster skulle vilja förbeställa mat för avhämtning och att vissa kanske skulle föredra att förbli i kollektivområdet och få sin mat levererad till sig, medan andra skulle vilja förbeställa mat inför sitt besök på restaurangen. The Common arbetade med Preoday för att designa en plattform som uppfyller hela spektret av deras kunders behov. Den resulterande mobila tjänsten tillhandahåller in-house-leverans och förbeställning. Den kommer även snart att innehålla möjligheten till bordsservice.

Med ett ökande antal evenemang som hålls på The Common och The Collective har plattformen integrerats med företagets biljettsystem för förbokningar. När kunder bokar en biljett till ett evenemang kan de nu även beställa mat eller dryck för avhämtning före showen eller under pausen.

Resultatet

The Common har välkomnat nästan 300 kunder via appen sedan lanseringen och den tillhandahåller redan 5% av deras månadsintäkter. Med en betydande tillströmning av medarbetare som förväntas på The Collective under 2017 är man övertygade om att dessa siffror kommer att stiga ytterligare.

Eftersom man är imponerade av resultatet av sin nya mobilplattform överväger The Common en framtida utveckling och tittar på en möjlig integration med en av Preodays partners, Como, för att starta ett lojalitetsabonnemang för sina appanvändare.

Med deras egna ord

“Med hjälp av Preoday lyckades vi snabbt starta vår nya mobil- och onlinebeställningstjänst och möta beställningskraven som våra gäster behövde och förväntade sig av sitt kollektivutrymme. Under hela installationsprocessen, och därutöver, har vi funnit Preoday vara stöttande av vår vision att skapa ett strömlinjeformat, friktionslöst serviceutbud. Vi vet att detta kommer att fortsätta i framtiden när vi vidareutvecklar våra tjänster.”

Av Hugo Jones, delägare/vd, The Common Group

Other Blog Articles