fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Så kan butiker försäkra sig om att använda mobil teknologi på rätt sätt

Så kan butiker försäkra sig om att använda mobil teknologi på rätt sätt

Så kan butiker försäkra sig om att använda mobil teknologi på rätt sätt

Kaffeindustrin genomgår kraftiga förändringar påeldade av kundernas krav, anammandet av mobil teknologi och demografiska skiften. I USA dricker majoriteten av vuxna minst en kopp kaffe om dagen och i många andra länder dricks ännu mer kaffe. Kaffe är big business och det har lockat stora investeringar i saker som teknik, lojalitetsprogram och nya koffeinhaltiga drycker från kaffeåterförsäljare som tävlar om att sälja den första koppen på morgonen och den sista koppen på kvällen.
Om man drar nytta av tekniken för mobil- och onlinebeställningar betyder det att man kan möta kundernas krav på bekvämlighet, öka vinsten genom större beställningar och öka antalet kunder som beställer. Det stora namnet när det gäller teknologiska innovationer i kaffebranschen är naturligtvis Starbucks och resten av branschen följer dem nog för att se hur de anpassar sig operationellt till den mobila transformation som är på väg i branschen. Den plötsliga framgången för mobila beställningar bland kunderna har lett till fler köp och mer trängsel – ett “stort problem” att ha som Starbucks vd sager – och ett problem de söker lösa genom ett antal mått och steg, inklusive omdesignade caféer med dedikerade områden, speciell serveringspersonal och sms-meddelanden till kunderna för att uppmärksamma dem på när deras beställningar är klara.

Mobil teknologi ger en fantastisk möjlighet att tillfredsställa kunderna och få affärerna att växa men det måste göras på rätt sätt. Det är inte en tilläggskanal eller en fluga som kunderna kommer att tröttna på och överge. Mobil teknologi har potentialen att agera som katalysator och driva på transformationen av ett företag och positionera det för varaktig framgång.

För att uppnå den fulla potentialen som den här tekniken bär med sig rekommenderar vi franchise-kaféer att tänka över det följande:

  1. Se till att mobil- och onlinebeställningar omfamnas som en del av er identitet och inte bara är ännu en ruta som ska kryssas i. Att ge kunderna möjlighet att interagera med dig digitalt betyder att du har tillgång till riklig data bara ett knapptryck bort. Dessutom kan du förvänta dig att en plattform för mobil- och onlinebeställningar kommer ge dig betydande insikter genom intelligent analys av den datan. Det kommer att ge dig såväl en förbättrad insikt om ditt eget företag som en ökad förståelse för dina kunder. Dina kunder vet redan att du har deras data och när du engagerar dig med dem på ett mer personligt plan förstår de att du är uppmärksam mot dem och då känner de en samhörighet. Din mobila beställningslösning borde ge dig insikt om dina kunder, både på individnivå och på segmentnivå så att du kan göra din marknadsföring målsökande gentemot såväl individer som segment med personliga meddelanden. Till exempel kan du utveckla en segmenterad strategi mot demografiska grupper som får specialiserade erbjudanden som uppmanar till gruppanvändande. Det kan vara en grupp människor som arbetar på samma kontor, håller på samma lag eller som har något annat gemensamt intresse.
  2. Tänk över andra saker som kan digitaliseras samtidigt och hur de olika teknologierna kan komplimentera varandra. Hur kan mobilbeställningar integreras med dina existerande lojalitetsprogram? Hellre än att ha ett pappersbaserat lojalitetsprogram och ett separat digitalt, tillåter ett lojalitetsprogram som integreras med mobilbeställningar dig att bättre kunna erbjuda personliga rabatter och erbjudanden. Till exempel, om en av dina stam- eller storkunder inte besökt dig på ett tag kan du skicka dem ett personligt meddelande med en speciell rabatt på deras egen favorit från din meny för att uppmuntra ett återbesök. På samma sätt kan digitala presentkort eller kuponger effektivisera vad som annars kan vara en komplicerad och tidskrävande process för personalen.
  3. Se till att din teknikplattform är framtidssäker.Kundkrav utvecklas i liknande hastighet som teknologiindustrin och på lika oväntade sätt. Det är omöjligt att garantera att det kunderna vill ha från en online- och mobilbeställningslösning i dag kommer att vara detsamma om två år. Därför måste den lösning du investerar i vara tillförlitlig och robust idag, men tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till kundernas behov imorgon. Dessutom måste den vara skalbar så att den inte handikappas av sin egen popularitet om den blir den framgång du hoppas på. Företagen måste samarbeta med en teknikleverantör som är inriktad på mobil teknik, har branschinsikterna om vad kunderna behöver och är tillräckligt teknikkunniga att säkerställa att din förbeställningsplattform alltid är den bästa marknaden har att erbjuda.

Potentialen och tillväxten hos online- och mobilbeställningar är enorm och företag som Starbucks omfamnar dem till fullo. Företag som vill vara med och tävla behöver se det som en del av en större plan för digital transformation för att realisera dess fulla förtjänster istället för att se det som en flyktig trend eller bara en komplimenterande försäljningskanal. BI Intelligence, Business Insiders undersökningstjänst, förutspår att mobilhandeln kommer att nå 284 mijarder dollr, eller 45 procent av USA:s totala e-handel, till 2020. Preoday har åtagit sig att se till att ditt företag har sin andel av det mobila-handelsmarknaden.

Kontakta Thomas Kneubuehl om du vill få mer information eller en demonstration av Preoday.

 

Other Blog Articles

Således bør kaffekæder integrere mobilteknologien

Således bør kaffekæder integrere mobilteknologien

Således bør kaffekæder integrere mobilteknologien

Kaffeindustrien undergår lige nu en stor forandring. Forandringen skyldes kundernes krav om forbedret brugeroplevelser, mobilteknologi, og demografiske forskydninger.

I USA drikker de fleste voksne mindst én kop kaffe om dagen, og der er lande med endnu højere kaffeforbrug. Der er mange penge i denne branche, og den har tiltrukket store investeringer, blandt andet i teknologi, loyalitets-systemer, samt udviklingen af mange forskellige varianter af kaffe og andre drikkevarer, som indtages fra tidlig morgen, til sen aften.

Virksomheder som udnytter teknologiens muligheder for online bestilling er i stand til at møde kundernes krav om lette løsninger, samtidigt med at virksomhedens indtjening øges. Det store navn, blandt virksomheder som udnytter teknologiens muligheder, er Starbucks.

Industrien kan følge deres succes på dette område. Den pludselige udvikling af mobilbestillinger har medført flere bestillinger. Det er et ”positivt problem”  udtaler Starbucks’ chef – et problem, som de glæder sig til at løse, gennem en række  re-designs, som for eksempel nye stillinger til serveringspersonalet, samt integreringen af sms’er som underrette deres kunder, når deres mad og drikke er klar.

Mobilteknologi giver gode muligheder for at skabe vækst i en virksomhed, og øge kundernes tilfredshed, men det skal gribes rigtigt an. Mobilteknologi har potentiale til at fungere som en katalysator, der kan drive transformationen af ​​en virksomhed, og opnå langsigtet succes.

For at opnå det fulde udbytte af teknologiens muligheder, anbefaler vi at café-kæder overvejer følgende:

  1. Sørg for at mobil og onlinebestillingssystemet integrerer virksomhedens identitet og brand

Når jeres kunder interagerer med digitalt med virksomheden, samler I en stor mængde data om kunderne. Derudover bliver virksomheden i stand til at lave smarte og brugbare kundeanalyser.

Dataen vil give virksomheden overblik over deres egen forretningsmodel, samt virksomhedens kunder. Udover kundedata, får du også mulighed for at kommunikere med kunderne på et mere personligt plan, så de oplever at du møder dem i øjenhøjde.

Virksomheden får indsigt i kunderne både på individuelt plan og på segment niveauer, så du kan målrette enkeltpersoner og segmenter med personlige meddelelser og marketing. For eksempel kan du udvikle en segmenteringsstrategi med demografiske grupper, der modtager specialiserede tilbud. Det kan for eksempel være en gruppe af mennesker, der arbejder i samme kontor, støtter den samme sportshold eller har en anden fælles interesse.

  1. Overvej andre elementer, der kan digitaliseres på samme tid, og hvordan de forskellige teknologier kan supplere hinanden. Hvordan kan mobile bestilling integreres med din eksisterende loyalitet ordning? Snarere end at have en separat digital loyalitetløsning eller en papirbaseret én, kan loyalitetsprogrammet integreres i en mobilløsning, hvilket gør det muligt at skabe bedre personlige rabatter og tilbud. For eksempel, hvis en af ​​dine faste kunder ikke besøger virksomheden i et stykke tid, kan du sende dem en personlig besked for at fremme en tilbagevenden besøg, beskeden kan for eksempel indeholde en særlig rabat, på det kunden foretrækker at købe. Ligeledes kan digitale gavekort eller værdikuponer strømline hvad der ellers kan være en kompliceret og tidskrævende proces for personalet.
  1. Sørg for din teknologiplatform er fremtidssikret. Kundernes krav udvikler sig med tilsvarende hastighed i forhold til teknologien og industrien, og på lige så uventede måder. Det er umuligt at garantere, at det, kunderne kræver af en online og mobil bestillingsløsning i dag, vil være det samme om to år. Det er grunden til den løsning, du investerer i, skal være pålidelig og robust i dag, men fleksibel nok til at kunne tilpasses kundernes behov. Desuden skal det være skalerbar. Virksomheder har brug for at danne partnerskab med en teknologiudbyder, som er fokuseret på mobilteknologi, og har indsigt til at vide, hvad kunderne har brug for.

Potentialet og væksten af online og mobilbestilling er enorm og selskaber som Starbucks omfavner denne udvikling. Virksomheder, der vil forblive konkurrencedygtige bør tage del i den digitale transformation og realisere det fulde udbytte, snarere end at se det som en forbigående trend eller blot en supplerende salgskanal. BI Intelligence, Business Insiders forskning peger på at mobilhandel vil nå $ 284 milliarder, eller 45% af den samlede amerikanske e-handel i 2020. Preoday er forpligtet til at sikre, at din virksomhed får sin andel af den mobile-handel .

Kontakt Thomas Kneubuehl hvis du ønsker mere information eller vil se en Preoday demo.

Other Blog Articles