fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Como and Preoday team up

Como and Preoday team up

Como and Preoday team up

Como, a global leader in customer engagement solutions, and Preoday has announced a new strategic partnership to provide integrated customer engagement and online pre-ordering solutions to their clients.

The partnership will provide clients with a combination of Preoday’s white-label platform for online and mobile ordering facilities and Como’s end-to-end customer loyalty and engagement solutions. The partnership will help pubs, restaurants and coffee shops engage with their customers and avoid lengthy queues.

“For businesses looking to compete in this rapidly changing industry, having a solution that combines mobile ordering and customer engagement is becoming essential,” said Ofer Rahum, Chief Business Operations at Como. “This is another great example of how deep technology integrations can provide merchants with a solution that’s seamless to operate, while driving significant business growth.”

Andrew White, CEO of Preoday, said, “The digital transformation that the hospitality industry is undergoing represents a real opportunity for businesses to increase revenue and customer loyalty. For companies wanting to see these benefits in their own business, a solution that offers both mobile and online ordering and loyalty capabilities is extremely powerful. Our clients are already enthusiastic about this offering and we are looking forward to even more of them embracing it.”

Customer loyalty and engagement are proven to help businesses grow their revenue. Studies by Deloitte and Northwestern University show that businesses with loyalty programs are 88% more profitable than competitors without them, and that up to 15% of a retailer’s most loyal customers drive 55-70% of its sales.

Pre-ordering is a solid way for restaurants to increase their revenue, as customers tend to order more when they can order ahead. Ordering ahead will drive $38 billion at quick service restaurants in the U.S. by 2020, accounting for 10.7% of total QSR industry sales, BI Intelligence estimated recently.

Other Blog Articles

Como og Preoday indgår partnerskab

Como og Preoday indgår partnerskab

Como og Preoday indgår partnerskab

Como, er en global leder inden for interaktion med kunder og Preoday, har annonceret et nyt strategisk partnerskab for at levere integreret kundeinteraktioner og online forudbestillingsløsninger til deres kunder.

Partnerskabet vil give kunderne en kombination af Preodays white-label platform til online- og mobilbestilling og Como’s end-to-end kundeloyalitets- og interaktionsløsninger. Partnerskabet hjælper pubber, restauranter og kaffebarer i at engagerer sig med deres kunder og undgå lange køer.

“For virksomheder, der ønsker at konkurrere i denne hurtigt skiftende industri, har en løsning, der kombinerer mobilbestilling og kundeinddragelse, afgørende betydning,” siger Ofer Rahum, Chief Business Operations at Como. “Dette er et godt eksempel på hvordan gode teknologiske løsninger kan give købmænd en løsning, der er problemfrie at betjene, mens de driver en betydelig vækst i forretningen.”

Andrew White, CEO for Preoday, udtaler: “Den digitale omstilling, som Hospitality-branchen gennemgår, repræsenterer en reel mulighed for virksomhederne når det kommer til at øge omsætningen og kundeloyaliteten. For virksomheder, der ønsker at se disse fordele i deres egen virksomhed, er en løsning, der tilbyder både mobil- og online bestilling samt loyalitetsfunktioner ekstremt kraftfuld. Vores kunder er allerede begejstrede for dette tilbud, og vi ser frem til endnu flere af dem. ”

Kundeloyalitet og engagement er bevis til at have en positivt effekt, i forhold til at hjælpe virksomheder med at øge deres omsætning. Undersøgelser fra Deloitte og Northwestern University viser, at virksomheder med loyalitetsprogrammer er 88% mere rentable end konkurrenter uden, og at op til 15% af en forhandlers mest loyale kunder driver 55-70% af salget.

Forudbestilling er en solid måde for restauranter at øge deres indtægter, da kunderne har tendens til at bestille mere, når de kan bestille online. Fremadrettet vil online bestilling udgøre 38 milliarder dollar af fastfood -restauranter i USA i 2020. Det tegner for 10,7% af det samlede salg af Fastfood-industrien, som er beregnet for nylig af BI Intelligence.

Other Blog Articles

Como och Preoday ingår samarbete

Como och Preoday ingår samarbete

Como och Preoday ingår samarbete

Como, en global ledare inom lösningar för kundengagemang, och Preoday har tillkännagivit ett nytt strategiskt partnerskap för att ge integrerade lösningar för kundengagemang och förbeställningar online till sina kunder.

Samarbetet kommer att ge kunderna en kombination av Preodays white label-plattform för online- och mobilbeställningar och Comos end-to-end kundlojalitets- och engagemangslösningar. Partnerskapet kommer att hjälpa pubar, restauranger och kaféer samarbeta med sina kunder och undvika långa köer.

”För företag som vill konkurrera i denna snabbt föränderliga bransch blir en lösning som kombinerar mobila beställningar och kundengagemang allt viktigare”, säger Ofer Rahum, affärsverksamhetschef på Como.
”Detta är ytterligare ett bra exempel på hur djup teknisk integration kan ge handlarna en lösning som är smidig att använda, samtidigt som den driver betydande tillväxt.”

Andrew White, vd för Preoday, säger:
”Den digitala omvandling som besöksnäringen genomgår representerar en verklig möjlighet för företag att öka intäkterna och kundlojaliteten. För företag som vill se dessa fördelar i sin egen verksamhet är en lösning som erbjuder både mobil- och onlinebeställningar och har kapacitet för lojalitetsprogram extremt kraftfull. Våra kunder är redan entusiastiska över det här erbjudandet och vi ser fram emot att omfamna ännu fler av dem.

Kundlojalitet och engagemang har visat sig hjälpa företag att öka sina intäkter. Studier av Deloitte och Northwestern University visar att företag med lojalitetsprogram är 88% mer lönsamma än konkurrenterna utan dem och att upp till 15% av en återförsäljares mest trogna kunder driver 55-70% av deras försäljning.

Förbeställning är en solitt sätt för restauranger att öka sina intäkter eftersom kunder tenderar att beställa mer när de kan beställa i förväg. Förbeställningar kommer att driva handel för 38 miljarder dollar inom snabbmatsnäringen i USA år 2020, vilket motsvarar 10,7% av den totala försäljningen inom snabbmatsindustrin, uppskattade BI Intelligence nyligen.

Other Blog Articles