fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
ExCeL London Hospitality samarbetar med Preoday

ExCeL London Hospitality samarbetar med Preoday

ExCeL London Hospitality samarbetar med Preoday

ExCeL London Hospitality, den officiella cateringpartnern för Excel London, arbetar med teknikleverantören Preoday för att erbjuda mobil- och onlinebeställning av mat för utställare på plats.

Väl medvetna om att tiden borta från deras montrar är dyrbar, innebär den nya innovationen att utställare kan få mat och dryck vid lämplig tidpunkt, och därmed förbättra deras övergripande upplevelse. Utställare på ExCeL London kommer nu att kunna beställa sin mat och dryck från matställen på arenans centrala boulevard och få den levererad direkt till deras monter så att de inte behöver missa värdefull tid väntande i lunchkön.

Användarna kan enkelt ladda ned ExCeL London Hospitalitys app från App Store eller Google Play, sedan välja vad de vill beställa och betala för det – allt inom loppet av några minuter.

Tjänsten kommer att lanseras på Protection & Management Series som äger rum på ExCeL den 22 juni. Framtida utveckling av tjänsten kommer att omfatta avhämtningsalternativ för besökare.

Andrew White, VD för Preoday förklarar: ”ExCeL London välkomnar över 4 miljoner besökare varje år och vid högtrafik kan det vara stora volymer av människor som köper mat längs boulevarden. Möjligheten att förbeställa mat och dryck från sin telefon eller dator kommer att bidra till att förbättra upplevelsen för upptagna utställare. ExCeL London Hospitality visar vägen i branschen och tillhandahåller en tjänst som kunderna kommer att uppskatta och kommer att förvänta sig överallt.”

Kevin Watson, chef för catering vid ExCeL London Hospitality, kommenterar: ”Som en del av vår plan för att omvandla miljön för våra gäster så att den bidrar till att skapa en fantastisk upplevelse för alla som kommer till Excel, kommer vårt samarbete med Preoday bidra till att göra matinköpen snabbare och bekvämare. Vi ser fram emot att införa och utvidga denna mobil- och onlinebeställningstjänst på Excel.”

Excel London Hospitality är ett samarbete mellan ExCeL London och Levy Restauranger Storbritannien.

För att diskutera alternativen för mobil förbeställning på din utställning eller evenemangsarena, kontakta oss nu.

Other Blog Articles

ExCeL London Hospitality partners with Preoday

ExCeL London Hospitality partners with Preoday

ExCeL London Hospitality partners with Preoday

ExCeL London Hospitality, the official catering partner for ExCeL London, is working with technology provider Preoday to offer mobile and online ordering of food for exhibitors at the venue.

Recognising that time spent away from their stands is precious, this new innovation means that exhibitors will be able to get food and drink at a convenient time, thus improving their overall experience. Exhibitors at ExCeL London will now be able to order their food and drink from eateries on the venue’s central boulevard, and have it delivered directly to their stand, so that they don’t have to miss precious moments waiting in the lunch queue.

Users simply download the ExCeL London Hospitality app from the App Store or Google Play, then choose what they would like to order and pay – all in a matter of minutes.

The service will launch at the Protection & Management Series taking place at ExCeL on the 22nd June. Future developments of the service will include collection options for visitors.

Andrew White, CEO of Preoday explained, “ExCeL London welcomes over 4 million visitors every year and at peak times, there can be huge volumes of people purchasing food on the boulevard. The ability to pre-order food and drink from their phone or computer will help improve the experience for busy exhibitors. ExCeL London Hospitality is leading the way in the industry and providing a service that customers will appreciate and come to expect everywhere.”

Kevin Watson, Director of Catering for ExCeL London Hospitality, commented, “As part of our plan to transform our hospitality environment to help create a great experience for all who come to ExCeL, our partnership with Preoday will help make food purchasing faster and more convenient. We look forward to introducing and expanding this mobile and online ordering service at ExCeL.”

ExCeL London Hospitality is a partnership between ExCeL London and Levy Restaurants UK.

To discuss the options for mobile pre-ordering at your exhibition or events venue, contact us now.

Other Blog Articles