fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Want good hospital food? There’s an app for that

Want good hospital food? There’s an app for that

Want good hospital food? There’s an app for that

A survey by Preoday showed two thirds of visitors to British hospitals were unable to buy a proper meal; hungry visitors found hospital cafes and restaurants closed during their visits

Hospital visitors in Britain have been left hungry and disappointed, without access to good hospital food, when seeing loved ones outside of working hours. A survey, commissioned by Preoday, questioned people who have visited a hospital in the last five years and found 64% have been unable to buy themselves a proper meal because hospital cafes and restaurants have been closed during a visit. The vast majority (73%) wish cafes would remain open until visiting hours end so they could have better access to food in the evening. As a result of a limited access to food, 52% have had to buy food and drinks from vending machines.

In 2015/16, the NHS Confederation reports there were over 16m hospital admissions. With many patients receiving visitors during their stay, millions may have been left unable to find a much needed meal during their visit. Despite it being increasingly common and convenient for people to pre-order food from restaurants on their mobile outside of hospital, it is not a service most eateries within hospitals offer. Perhaps then it is unsurprising that 68% of survey respondents would call for a more convenient supply of good food and drink when visiting a hospital at any time of day.

What does this mean?

The survey results show that we need more good hospital food options for visitors. With cafes and restaurants closing around 5pm, but visiting hours continuing until 8pm, there’s little opportunity to obtain a good evening meal. Even if outlets have to close before the end of visiting hours, hospitals now have the opportunity to provide a convenient pre-ordering food service available for collection, or even delivery, outside of hours. It’s a solution that would allow visitors to plan ahead and feel relaxed about finding a decent meal.

People are often rushing to fit in a visit after work, which in itself can be a stressful experience. When they don’t have time to eat at home, access to convenient, healthy food, can have a hugely positive effect. An easy to use pre-ordering service would remove the need to make a main meal out of vending machine fodder, or spend time traipsing across a building to find something other than chocolate.

 

Sample

2,000 online interviews with UK adults: data taken from the 80% average that had visited a hospital in the last five years

Other Blog Articles

Vill ha bra sjukhusmat? Det finns en app för det

Vill ha bra sjukhusmat? Det finns en app för det

Vill ha bra sjukhusmat? Det finns en app för det

En undersökning som gjorts av Preoday visade att två tredjedelar av besökarna vid brittiska sjukhus inte kunde köpa en ordentlig måltid; hungriga besökare fann sjukhuskaféer och restauranger stängda under sina besök.

Sjukhusbesökare i Storbritannien har lämnats hungriga och besvikna, utan tillgång till bra sjukhusmat, när man besöker nära och kära utanför arbetstid. En undersökning som gjorts på uppdrag av Preoday ställde frågan till människor som har besökt ett sjukhus under de senaste fem åren och fann att 64% av dem har inte kunnat köpa sig en ordentlig måltid eftersom sjukhuskaféer och restauranger har varit stängda under deras besök. De allra flesta (73%) önskade att kaféer skulle förbli öppna tills att besökstiden tagit slut så att de kan få bättre tillgång till mat på kvällen. Som ett resultat av begränsad tillgång till mat har 52% varit tvungna att köpa mat och dryck från automater.

Under 2015/16 rapporterade NHS Confederation att det gjordes över 16 miljoner sjukhusinläggningar. Med många patienter som får besökare under sin vistelse kan miljontals ha lämnats utan möjlighet att hitta en välbehövlig måltid under sitt besök. Trots att det är allt vanligare och bekvämt för människor att förbeställa mat från restauranger via sina mobiler utanför sjukhus är det inte en tjänst de flesta restauranger inom sjukhus erbjuder. Kanske är det då inte förvånande att 68% av de tillfrågade skulle vilja ha en mer bekväm tillgång till god mat och dryck när de besöker ett sjukhus när som helst på dygnet.

Vad betyder det här?

Undersökningens resultat visar att vi behöver mer bra alternativ i sjukhusmaten för besökare. Med kaféer och restauranger som stänger runt 17:00, men med besökstimmar som fortsätter till 20:00, finns det få möjligheter att få en bra kvällsmåltid. Även om matställen måste stänga innan besökstidens slut har sjukhus nu en möjlighet att skapa en bekväm förbeställningstjänst för avhämtning, eller till och med leverans, utanför restaurangernas öppettider. Det är en lösning som skulle ge besökarna möjlighet att planera och känna sig avslappnade och trygga om att hitta en ordentlig måltid.

Människor har ofta bråttom att passa in i ett besök efter jobbet, vilket i sig kan vara en stressande upplevelse. När de inte har tid att äta hemma kan tillgång till bekväm, hälsosam mat, ha en enormt positiv effekt. En lättanvänd förbeställningstjänst skulle undanröja behovet av att skapa ett huvudmål av det som erbjuds i en automat eller slösa tid med att springa runt byggnaden för att hitta något annat än choklad.

Urval

2000 online-intervjuer med brittiska vuxna: uppgifter från de i genomsnittet 80% som hade besökt ett sjukhus under de senaste fem åren.

Other Blog Articles