fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Hungry Monkey puts a GPS-pin in it with platform refresh

Hungry Monkey puts a GPS-pin in it with platform refresh

Hungry Monkey puts a GPS-pin in it with platform refresh

Hungry Monkey, Gibraltar’s premier marketplace solution has released an updated version of its online ordering technology.

Hungry Monkey launched in November of 2015, with the purpose of streamlining the food ordering process and offering consumers more choice on how, when and where to order from. Since then it has partnered with more than 40 of the region’s restaurants and bars and has received thousands of orders from residents of the rock.

Matt Graywood, Chief Operating Officer, Preoday comments: “Hungry Monkey is a fantastic success story and demonstrates that businesses – and consumers – are hungry for an alternative to industry giants like Just Eat. Charging businesses less, including delivery services and allowing access to their customer data has helped Hungry Monkey become the go-to marketplace solution app in Gibraltar”.

Hungry Monkey’s enhanced web ordering platform allows customers to have a full view of the platform’s associated restaurants. Using a GPS-pin map, users can see exactly where their chosen venue is based, its telephone number, opening hours and whether it is open for collection and/or delivery.

The page is now mobile responsive so that users can order straight from the website without having to download the Hungry Monkey app: but for anyone looking for the app, Apple and Android linking buttons make is easy to find.

The updated look and functionality of Hungry Monkey is now available for any Preoday customer building its own marketplace solution. If that’s you, get in touch, we’d love to explain how we can help make your ordering aggregator a success.

Other Blog Articles

Hungry Monkey inkluderar GPS-pin i sin uppfräschade version

Hungry Monkey inkluderar GPS-pin i sin uppfräschade version

Hungry Monkey inkluderar GPS-pin i sin uppfräschade version

Hungry Monkey, Gibraltars främsta marknadsplatsenlösning, har släppt en uppdaterad version av sin online-beställningsplattform.

Hungry Monkey lanserades i november 2015 i syfte att effektivisera livsmedelsbeställningsprocessen och erbjuda konsumenterna större valfrihet om hur, när och var de kan beställa. Sedan dess har de ingått samarbete med fler än 40 av regionens restauranger och barer och har fått tusentals beställningar från invånarna på klippan.

Matt Graywood, Chief Operating Officer, Preoday kommenterar:
– Hungry Monkey är en fantastisk framgångssaga och visar att företag – och konsumenter – är hungriga efter ett alternativ till industrijättar som Just Eat. Genom att ta mindre betalt, inklusive leveranstjänster och tillgång till sin kunddata, har hjälpt Hungry Monkey att bli den första marknadslösningsapp:en man vänder sig till i Gibraltar.

Hungry Monkey förstärkta webb-beställningsplattform ger kunderna möjlighet att få en fullständig bild av restaurangerna som finns på plattformen. Med hjälp av en GPS-pin på kartan kan användarna se exakt var deras valda restaurang finns, deras telefonnummer, öppettider och om de erbjuder mat för avhämtning och/eller hemleverans.

Sidan är nu responsiv för mobiltelefoner så att användarna kan beställa direkt från webbplatsen utan att behöva ladda ner Hungry Monkeys app: men för den som söker appen gör Apple- och Android-länkknapparna den lätt att hitta.

Det uppdaterade utseendet och funktionaliteten hos Hungry Monkey är nu tillgänglig för alla Preodays kunder att bygga in i sin egen marknadsplatslösning. Om det är du, ta kontakt med oss, vi vill gärna att förklara hur vi kan bidra till att göra din beställningsaggregator framgångsrik.

Other Blog Articles