fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Kun Sing offers mouth watering Chinese food through mobile ordering service

Kun Sing offers mouth watering Chinese food through mobile ordering service

Kun Sing offers mouth watering Chinese food through mobile ordering service

Kun Sing in Beaconsfield has launched its own online and mobile ordering service, powered by Preoday and integrated with an EPOS system provided by HBM EPOS & ICRTouch, a Preoday integration partner .

The popular Chinese restaurant can now take digital orders from loyal customers and process them through its EPOS. The system then translates the orders into Mandarin for the benefit of staff who can print or view the orders on a kitchen screen.

The Kun Sing app can be downloaded on Google Play or the App Store. New users will receive 10% off their first order by entering a promo code.

Prior to the release of its new app, Kun Sing used an online-only ordering technology. Wanting to offer customers its own branded mobile service, it switched to Preoday. The restaurant was equally impressed by the extra benefits Preoday offered, including full access to customer data and the ability to send push notifications to customers.

Yee Lew, owner of Kun Sing, comments on the mobile ordering service, “We understand the importance of customer data and the need to build a good, strong relationship with customers in order to retain their loyalty. That’s why we were keen to adopt a technology platform that gave us access to such information and which included the marketing functionality that would allow us to make direct contact. Preoday meets all of the technology criteria we had in mind, with the added benefit that it integrates perfectly with our existing EPOS system.”

Andrew White, CEO of Preoday, adds, “It is vital for our clients to be able to access to their customer data, how else can they hope to maximise their customer marketing and loyalty opportunities? We are also proud that the flexible nature of Preoday allows it to integrate with any number of technologies, the ICRTouch EPOS system being one of them. The intelligent way in which orders can be translated for the benefit of the back-end user is ideal for owners and staff at venues across the country; no doubt it will be a popular feature for others interested in launching their own online and mobile ordering technology.”

Other Blog Articles

Kun Sing selger velsmakende kinesisk mat gjennom mobilbasert bestillingstjeneste

Kun Sing selger velsmakende kinesisk mat gjennom mobilbasert bestillingstjeneste

Kun Sing selger velsmakende kinesisk mat gjennom mobilbasert bestillingstjeneste

Kun Sing i Beaconsfield har lansert sin egen nett- og mobilbaserte bestillingstjeneste. Tjenesten drives av Preoday og er integrert med et elektronisk kassasystem levert av HBM EPOS og ICRTouch, en av Preodays integreringspartnere.

Den populære kinesiske restauranten kan nå ta imot digitale bestillinger fra lojale kunder og behandle dem gjennom kassen. Systemet oversetter bestillingene til mandarin, slik at medarbeiderne kan skrive dem ut eller lese dem på en skjerm på kjøkkenet.

Kun Sing-appen kan lastes ned fra Google Play og App Store. Nye brukere får ti prosent avslag på den første bestillingen ved å skrive inn en kampanjekode.

Før den nye appen ble lansert, brukte Kun Sing en teknologi som kun tillot bestillinger på internett. De ville gjerne tilby kundene en mobiltjeneste som var Kun Sings egen, og byttet derfor til Preoday. Restauranten satte også pris på de ekstra fordelene som Preoday kunne tilby, blant annet full tilgang til alle kundedata og mulighet til å sende push-varsel til kundene.

Yee Lew, som eier Kun Sing, sier dette om den mobile bestillingstjenesten: «Vi forstår kundedataenes betydning og hvor viktig det er å bygge opp solide kundeforhold for å kunne beholde kundenes lojalitet. Det var grunnen til at vi ønsket oss en teknologisk plattform som gav oss tilgang til denne informasjonen, og som også hadde en markedsføringsfunksjon som gjorde det mulig for oss å ha direkte kontakt med kundene. Preoday oppfyller alle de teknologiske kriteriene vi så for oss, og kunne dessuten integrere løsningen med det elektroniske kassasystemet vi allerede hadde.»

Andrew White, administrerende direktør i Preoday, legger til: «Det er helt avgjørende for kundene våre at de har tilgang til kundedataene sine. Hvordan skal de elles kunne utnytte markedsføringen og mulighetene til å styrke lojaliteten på beste måte? Vi er også stolte over at fleksibiliteten i Preoday gjør det mulig å integrere løsningen med en rekke teknologier, og EPOS-systemet fra ICRTouch er en av dem. Den intelligente funksjonen som gjør det mulig å oversette bestillingene, vil bli verdsatt av restauranter over hele landet. Dette vil uten tvil bli en populær funksjon også for andre som er interessert i å lansere sitt eget bestillingssystem for internett og mobil.»

Other Blog Articles

Kun Sing erbjuder mobilbeställning av läckra kinesiska rätter

Kun Sing erbjuder mobilbeställning av läckra kinesiska rätter

Kun Sing erbjuder mobilbeställning av läckra kinesiska rätter

Kun Sing i Beaconsfield har lanserat en egen online- och mobilbeställningstjänst. Den drivs av Preoday och är integrerad med ett EPOS-system från HBM EPOS och Preodays integreringspartner ICRTouch.

Den populära kinesiska restaurangen kan nu ta emot digitala beställningar och behandla dem genom sitt EPOS-system. Systemet översätter sedan beställningarna till mandarin så att personalen kan skriva ut eller se dem på en skärm i köket.

Kun Sings app finns på Google Play och App Store. Nya kunder kan spara 10 % på sin första beställning med en rabattkod.

Innan appen lanserades använde Kun Sing en beställningsteknik endast för internet. Eftersom de ville erbjuda sina kunder en mobiltjänst med sitt eget varumärke bytte de till Preoday. De var också imponerade av Preodays extrafunktioner, till exempel fullständig tillgång till kunddata och möjligheten att skicka push-meddelanden.

Yee Lew, Kun Sings ägare, berättar om beställningstjänsten: ”Vi förstår att det är viktigt att samla kunddata och att bygga en stark relation till våra kunder för att de ska förbli lojala. Det var därför vi ville ha en plattform som ger oss tillgång till den här typen av information och samtidigt innehåller en marknadsföringsfunktion som gör att vi kan ta kontakt direkt med våra kunder. Preoday uppfyllde alla våra tekniska krav och plattformen går dessutom utmärkt att integrera med vårt befintliga EPOS-system.”

Preodays VD Andrew White är också glad över lanseringen. ”Det är avgörande för våra kunder att få tillgång till data över sina egna kunder. Hur ska de annars kunna maximera marknadsföring och kunderbjudanden? Vi är stolta över att Preodays flexibla plattform kan integreras med många olika tekniska lösningar. EPOS-systemet från ICRTouch är en av dem. Och den intelligenta funktionen att beställningarna kan översättas är perfekt för restauranger runt om i landet. Det kommer utan tvekan att bli en populär funktion bland andra som är intresserade av att lansera en egen online- och mobilbeställningstjänst.”

Other Blog Articles

Subscribe to our newsletter

Keep up to date with our news and what’s happening in the industry
View our privacy policy