fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
The magic of the movies – taking pre-ordering to the silver screen

The magic of the movies – taking pre-ordering to the silver screen

The magic of the movies – taking pre-ordering to the silver screen

Go to the cinema, order cinema snacks, enjoy a great film and talk about it for weeks; it’s a routine that has become a staple of modern life.

It is the classic first date that gives you something to talk about when you head out to a bar or restaurant afterwards.

It’s somewhere to go with your friends in the evening and, or, your family on a rainy Sunday.

It’s a place to laugh, to cry, to scream or stare open mouthed.

It is a place that sweeps you away to a world of fantasy, space, the ocean or a rainforest; a place where someone else’s vision comes to life just to entertain you.

Every person over a certain age remembers the first time they saw Alien or Star Wars: Return of the Jedi as vividly as they remember any of their favourite childhood memories. Those were films that really got the imagination working and spoke of an exciting future which they couldn’t wait to arrive.

How many people wanted to be archeologists after seeing Indiana Jones fighting Nazis in Raiders of the Lost Ark for the first time? It’s a fact that some university courses include lectures about the use of archaeology in films, knowing that these scenes inspired many of the attending students.

As a nation, we still love to go to the cinema, order cinema snacks and relax with a good story, even though we might not go as often as we used to. The ease with which we can access material in our own homes has reduced the frequency of our trips and has meant that many cinemas now rely on the money produced from merchandise, food and drink sales to turn a healthy profit. Truth be told, the money they generate from tickets is unlikely to be enough to keep them afloat these days.

You have to hand it to them, despite the odds stacked against them by pirating and the increased speed of general release, cinemas are doing everything they can to keep us coming. They’ve made it super easy to buy tickets online, knowing how much everyone hates queuing (yes, even the Brits). No-one but no-one likes having to be at the cinema an hour early just to ensure they can buy a ticket and get their popcorn before the trailers have finished.

Oh, but hang on. At most cinemas, the need to queue for popcorn still exists doesn’t it? They don’t let you order cinema snacks in advance. Now we can buy our tickets in advance, virtually everybody shows up at the same time to purchase their sweets, and this once again means long and infuriating lines of people preventing us getting refreshments. No wonder so many people sneak their snacks in in their handbag! And being irritated is really not a good start for that first date…

If cinemas don’t want one of their biggest sources of income – food and drink – to be reduced, they really need to find a way to solve the problem. A number of boutique screens and small chains, like Everyman, are working hard at this, providing table service where food is delivered to them at their seat. Still, even this awesome service could be improved by allowing customers to use mobile ordering to buy food from their phone, en-route to the film.

This is something Preoday could really help with. With its white label platform easily integrated into the cinema’s existing website and app, it would be the perfect tool to pre-order and pre-pay for everything the moviegoer could want for his or her visit including tickets, food, drink and merchandise. This would make lines vanish in a heartbeat and help many a first date get off to a better start.

Other Blog Articles

Filmens magi – att ta förbeställning till vita duken

Filmens magi – att ta förbeställning till vita duken

Filmens magi – att ta förbeställning till vita duken

Gå på bio, beställa snacks, njuta av en fantastisk film och prata om det i veckor. Det är en rutin som har blivit en integrerad del i det moderna livet.

Det är den klassiska första daten som ger er något att prata om när ni går ut till en bar eller restaurang efteråt.

Det är någonstans att gå med sina vänner på kvällen eller sin familj en regnig söndag.

Det är en plats att skratta, gråta, skrika eller sitta och stirra med öppen mun.

Det är en plats som sveper dig bort till en värld av fantasi, till rymden, havet eller en regnskog; en plats där någon annans vision kommer till liv bara för att underhålla dig.

Varje person över en viss ålder kommer ihåg första gången de såg Alien eller Star Wars: Return of the Jedi lika tydligt som de kommer ihåg något av sina favoritbarndomsminnen. Det var filmer som verkligen satte fantasin i rörelse – och talade om en spännande framtid som de inte kunde vänta med att komma fram till.

Hur många människor ville inte bli arkeologer efter att ha sett Indiana Jones slåss mot nazister i Jakten på den försvunna skatten för första gången? Det är ett faktum att i vissa universitetskurser föreläses det om användningen av arkeologi i filmer, i vetskap om att dessa scener inspirerat många av de närvarande eleverna att komma dit.

Som nation, älskar vi fortfarande att gå på bio, beställa biosnacks och koppla av med en bra historia, även om vi inte kan gå så ofta som vi brukade. Den lätthet med vilken vi kan få tillgång till material i våra egna hem har minskat frekvensen av våra besök och har inneburit att många biografer nu måste förlita sig på de pengar som kommer in från varor, mat- och dryckesförsäljning för att göra god vinst. Om sanningen skall fram skulle de pengar de genererar från biljettintäkterna sannolikt inte räcka till för att hålla dem flytande i dessa dagar.

Man måste ge dem det att trots att oddsen staplades mot dem med piratkopieringen och den ökade hastigheten på filmsläppen så gör biografer allt de kan för att få oss att fortsätta komma. De har gjort det superlätt att köpa biljetter på nätet, väl medvetna om hur mycket alla hatar köer (ja, även britterna). Ingen gillar att behöva vara på bion en timme tidigare bara för att säkerställa att de kan köpa en biljett och få sina popcorn innan trailern är klar.

Äh, men kom igen. Vid de flesta biografer existerar väl fortfarande behovet att köa för popcorn, eller hur? De låter dig inte beställa snacks i förväg. Även om vi kan köpa våra biljetter i förväg så dyker så gott som alla upp samtidigt för att köpa sina sötsaker. Detta innebär återigen långa och upprörda rader av människor som hindrar oss från att få förfriskningar. Inte undra på att så många människor smyger med sig snacks i sin handväska! Och att vara irriterad är verkligen inte en bra start för den första daten …

Om biografer inte vill att en av deras största inkomstkällor – mat och dryck – ska minska behöver de verkligen hitta ett sätt att lösa problemet. Ett antal mindre biografer och små kedjor, som Everyman, arbetar hårt på detta, och erbjuder bordsservering där mat levereras direkt till gästerna vid deras platser. Ändå kan även denna fantastisk service förbättras genom att låta kunderna använda mobilbeställningar för att köpa mat från sin telefon på väg till filmen.

Detta är något Preoday kan verkligen kan hjälpa till med. Med sin white label-plattform som lätt integreras i bions befintliga webbplats och app, skulle det vara det perfekta verktyget för att förbeställa och förbetala för allt biobesökare kan önska sig under hans eller hennes besök, inklusive biljetter, mat, dryck och merchandise. Detta skulle göra att köerna försvinna på ett ögonblick och hjälpa många första date:er att få en bättre start.

Other Blog Articles