fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Sadler’s Wells launches mobile and online ordering platform

Sadler’s Wells launches mobile and online ordering platform

Sadler’s Wells launches mobile and online ordering platform

Sadler’s Wells has unveiled a new mobile and online ordering platform for the over half a million visitors to its theatres every year. Audience members at the world-leading dance house can now place orders and pay for interval refreshments well in advance of their visit, thereby avoiding queues at busy shows.

The first event at the theatre to accept online and mobile orders will be Voices of the Amazon, a new dance musical set in the heart of the rainforest. The show will run from 4 to 8 July; the app for pre-orders is available to download now on Google Play and Apple. Orders can also be made through the Sadler’s Wells website.

Presenting a year-round programme of dance of every kind – from tango to hip hop, ballet, flamenco and contemporary – the dance house attracts over half a million dance lovers every year. As a registered UK charity, Sadler’s Wells works hard to maintain diverse revenue streams and ensure financial stability. Currently, the theatre earns about 11% in commercial income from its cafes, bars and merchandise, as well as from the hire of its spaces.

Zuzana Galikova, Head of Catering & Events at Sadler’s Wells, said: “The variety of our artistic programme enables us to attract large audiences. We aim to cater for the tastes of all our audiences, and the introduction of our new mobile and online ordering service is part of our ongoing commitment to enhance the customer experience.”

Andrew White, CEO of Preoday, commented: “Sadler’s Wells is a venue known for setting trends and breaking moulds with its amazing productions. It’s natural that it would want to be at the forefront of the digital revolution taking hold in the hospitality market. With so many guests pouring through its doors, the team was seeking a way to reduce queue times and offer patrons a streamlined customer experience. We are thrilled to help it meet its objectives and are looking forward to seeing the impact the ordering technology has on its commercial income.”

Other Blog Articles

Sadler’s Wells lanserar mobil- och onlinebeställningsplattform

Sadler’s Wells lanserar mobil- och onlinebeställningsplattform

Sadler’s Wells lanserar mobil- och onlinebeställningsplattform

Sadler’s Wells har presenterat en ny mobil- och onlinebeställningsplattform för den halva miljon besökare som varje år kommer till deras teatrar. Publiken på det världsledande danshuset kan nu beställa och betala för paus-förfriskningar i god tid före besöket och därmed undvika köer vid välbesökta föreställningar.

Den första föreställningen på teatern där online- och mobilbeställningar kommer att fungera blir Amazonas röster, en ny dansmusikal från hjärtat av regnskogen. Showen kommer att spelas mellan 4:e och 8:e juli; app:en för förbeställningar finns att ladda ner nu på Google Play och Apple. Beställningar kan också göras genom Sadler’s Wells hemsida.

Med ett året-runt-program med dans av alla de slag – från tango till hip hop, balett, flamenco och modern dans – lockar danshuset över en halv miljon dansälskare varje år. Som registrerad välgörenhetsorganisation arbetar Sadler’s Wells hårt för att upprätthålla olika intäktsströmmar och säkerställa finansiell stabilitet. För närvarande tjänar teatern cirka 11% i kommersiella intäkter från sina kaféer, barer och varor, liksom från uthyrning av sina lokaler.

Zuzana Galikova, chef för Catering & Events på Sadlers Wells, säger:
– Mångfalden i vårt konstnärliga program gör det möjligt för oss att locka stor publik. Vi strävar efter att tillgodose smaken hos alla våra målgrupper och införandet av vår nya mobil- och online-beställningstjänst är en del av vårt pågående arbete med att förbättra kundupplevelsen.

Andrew White, VD för Preoday,  säger:
– Sadlers Wells är ett ställe som är känt för att skapa trender och bryta mönster med sina fantastiska produktioner. Det är naturligt att de skulle vilja vara i framkanten av den digitala revolutionen som fått fäste inom gästnäringen. Med så många gäster som strömmar genom deras dörrar försökte de hitta ett sätt att minska kötiderna och erbjuda kunderna en strömlinjeformad upplevelse. Vi är glada att hjälpa dem uppfylla sina mål och ser fram emot att se effekten som beställningstekniken har på deras kommersiella intäkter.”

Other Blog Articles

Subscribe to our newsletter

Keep up to date with our news and what’s happening in the industry
View our privacy policy