fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Fast food: It’s what’s on the outside that counts

Fast food: It’s what’s on the outside that counts

Fast food: It’s what’s on the outside that counts

Welcome to the latest in our marketing blog series. In this blog we look at takeaway packaging design and its importance for marketing.

People are visual. We are attracted, or repulsed, by colour and the visual makeup of a product. It’s why platforms like Tumblr, Instagram and Snapchat have proved so powerful for brands, and food and drink companies in particular. All you need do is look at the 244,260,154 posts (as of 1 November 2017) tagged on Instagram as ‘food’ to see how strong the human urge to share their eating experiences is.

These photos are amazing publicity for a venue. Younger people aren’t always going to use Tripadvisor or Google to decide where to head for drinks and dinner. They’re going to go to Instagram and check out real meal snaps and make their decision based on the best looking dish they find.

Now though, more people are eating at home, ordering their food online or via their mobiles for collection of delivery. This puts a spanner in the works. If people aren’t eating in, it follows that there is less opportunity for you to serve up a piece of food art, primed for insta-photography. If photos aren’t being shared online, your social presence might shrink. Not ideal in today’s digital world.  

Packaging provides an answer. It’s often said that we eat with our eyes, and that’s true. Our eyes communicate to our brain what food will taste like, even before we’ve taken our first bite. Peter Barham, professor of physics at Bristol, told the Guardian: “if we start by seeing a bright orange drink, we are very likely to think it will taste of oranges. Provided the taste is at least somewhat sweet and a little acid we will say it is orange – even if it is just coloured, sweetened water or apple juice.” Because packaging acts as an extension of the food itself, it makes sense that its appearance, and the way it is filled, will impact the overall taste experience. It does not have to be a blank, kraft brown with food inside piled so that each element intermingles unattractively. If you want your food to taste good, it – packaging included – needs to look good first.

Look to Coca-Cola for an example of a packaging design known and loved the world over. In 2015, its “Share a Coke” campaign proved its labels could be made even more appealing and shareable. The simple addition of a name to the bottle sleeve caused a flurry of social posts and made it one of the best-performing marketing campaigns in Coca-Cola’s history.

Turning to what’s inside the box; on YouTube, unboxing videos are increasingly popular. Toys seem to be most appealing; Argos’ unboxing video for Hey Duggee has notched up over one million views so far, but food gets its fair share of attention. This video of the ‘Unboxing of Sushi Rolls from Takeaway Shop’ has received over 28,000 views, while a ‘Maharaja bhog veg thali box home delivered’ film attracted over 68,000 views. What do the two fast food videos have in common? Attractive and branded takeaway packaging as well as neat, cleanly presented food.

It doesn’t even matter if your customers aren’t prolific social media users, you should still attempt to produce appealing takeaway packaging and fill it neatly. Those customers will likely have friends and family they can recommend your venue to; you should be doing everything you can to make sure that happens.

Packaging is an excellent marketing tool for any business. Printing boxes or bags with your branding and including business cards in takeaway bags firmly embeds the name of your restaurant into the mind of the buyer. Going further with quirky takeaway packaging design encourages customers to spread the word about your business. Your customers are your best advert. If they are saying positive things about your takeaway product, their friends and followers will be easier to convert in the future.

Preoday stands out from the crowd by offering businesses design and branding services alongside their technology platform. Guidance is part of the package, while full digital design is available when needed. To find out what other extras come with being a Preoday client, get in touch now on hello@preoday.com.

Other Blog Articles

Snabbmat: det är utsidan som räknas

Snabbmat: det är utsidan som räknas

Snabbmat: det är utsidan som räknas

Välkommen till det senaste inlägget i vår bloggserie om marknadsföring. Här tar vi en titt på förpackningsdesign för hämtmat och hur viktigt det är för marknadsföringen.

Vi människor är visuellt betingade. En produkts färg och utformning kan attrahera oss eller stöta bort oss. Det är därför plattformar som TumblrInstagram och Snapchat har visat sig vara så effektiva för varumärken, särskilt för företag som arbetar med mat och dryck. För att förstå hur starkt människors behov av att dela sina matupplevelser är behöver man bara titta på de 244 260 154 Instagrambilderna (den 1 november 2017) under #food.

Bilderna är fantastisk reklam för restauranger. Yngre personer använder inte alltid Tripadvisor eller Google när de ska bestämma var de ska ta en drink eller äta middag. I stället öppnar de Instagram eller Snapchat och väljer restaurang baserat på vilken rätt som ser godast ut.

Men nuförtiden äter allt fler människor hemma och beställer mat över internet eller med sina telefoner för avhämtning eller hemkörning. Det här sätter käppar i hjulet för din marknadsföring. Om folk inte äter ute har din framdukade matkonst på Instagram mindre betydelse. Och utan foton på nätet minskar din sociala närvaro. Inte optimalt i dagens digitala värld.

Förpackningen är en lösning. Det sägs att man äter med ögonen, och det är faktiskt sant. Våra ögon skickar signaler till hjärnan om hur maten kommer att smaka redan innan vi tagit första tuggan. Peter Barham, professor i fysik vid universitetet i Bristol, pratade om just det här i en intervju med The Guardian. ”Om vi ser en klar, orange dryck förväntar vi oss med största sannolikhet att den ska smaka apelsin. Och om smaken åtminstone är någorlunda söt och lite sur kommer vi faktiskt tycka att den gör det, även om det kanske är färgad och sötad äppeljuice eller bara vatten.” Eftersom förpackningen fungerar som en förlängning av själva maten är det inte konstigt att den sammantagna upplevelsen påverkas av hur den ser ut och på vilket sätt den är fylld. Det måste inte vara en brun kartong fullpackad med mat så att alla komponenter blandas ihop på ett föga aptitligt sätt. Om man vill att maten ska smaka bra måste den först se bra ut, och det gäller även förpackningen.

Coca-Cola är ett exempel på förpackningsdesign som människor över hela världen har lärt sig att känna igen och älska. År 2015 visade kampanjen “Share a Coke” att etiketterna kunde bli ännu mer tilltalande och delbara. Att bara lägga till ett namn på flaskan ledde till en storm i sociala medier, och det blev en av de mest effektiva reklamkampanjerna i Coca-Colas historia.

När det kommer till förpackningens innehåll kan man se att videor av uppackning blir allt populärare på Youtube. Leksaker verkar vara det som är mest lockande. Argos video som visar hur Hey Duggee packas upp har till exempel redan över en miljon tittare. Men mat får också sin beskärda del av uppmärksamheten. Den här videon som visar ”Unboxing of Sushi Rolls from Takeaway Shop” har över 28 000 tittare, och videon ”Maharaja bhog veg thali box home delivered” har redan fått över 68 000 klick. Vad har de två videorna gemensamt? Jo, snygga hämtmatsförpackningar med synligt varumärke och prydligt presenterad mat.

Det spelar ingen roll om dina kunder inte är typiska användare av sociala medier, du kan ändå anstränga dig för att skapa en fin förpackning och fylla den snyggt och prydligt. Kunderna har säkerligen vänner och familj de kan rekommendera din restaurang till, och du borde göra allt du kan för att det ska hända.

Förpackning är ett utmärkt marknadsföringsverktyg för alla företag. Att trycka ditt varumärke på lådor eller påsar och skicka med visitkort i beställningar präntar in din restaurang i kundernas medvetande. Att ta det ett steg längre med originell förpackningsdesign uppmuntrar kunder att berätta för andra om ditt företag. Dina kunder är din bästa reklam. Om de säger positiva saker om din avhämtningsprodukt kommer deras vänner och följare att vara lättare att locka i framtiden.

Preoday står ut från mängden genom att erbjuda företag design- och marknadsföringstjänster utöver sin teknikplattform. Vägledning är en del av paketet, och fullständig digital design är tillgänglig när du behöver det. För att ta reda på vilka andra förmåner du får som Preodaykund, hör av dig till oss på hello@preoday.com.

 

Other Blog Articles

Hurtigmat: Det er det ytre som teller

Hurtigmat: Det er det ytre som teller

Hurtigmat: Det er det ytre som teller

Velkommen til siste nytt i bloggserien om markedsføring. I denne artikkelen tar vi for oss designen på hurtigmatemballasje og hva den betyr for markedsføringen.

Vi mennesker er visuelle. Vi blir tiltrukket – eller frastøtt – av produktenes farger og visuelle framtoning. Det er grunnen til at plattformer som TumblrInstagram og Snapchat har vist seg å være så virkningsfulle for merkevarer, og da særlig for selskaper som driver med mat og drikke. Se bare på de 244 260 154 innleggene (per 1. november 2017) på Instagram som er tagget som «food», så forstår du hvor stort behov vi mennesker har for å utveksle matopplevelser.

Disse bildene gir stedene fantastisk reklame. Yngre mennesker bruker ikke nødvendigvis TripAdvisor eller Google når de skal velge hvor de vil spise eller drikke. De går gjerne på Instagram og kikker på foto av ekte matretter, og tar avgjørelsen basert på hvilken rett som tar seg best ut på bilde.

Nå er det imidlertid stadig flere som spiser hjemme, og som bestiller maten på nett eller mobil før de selv henter den eller får den levert. Det stikker kjepper i hjulene. Hvis kundene ikke spiser på restauranten, får du færre muligheter til å servere kulinariske kunstverk som egner seg på Insta-bildene. Hvis bildene ikke blir delt på nettet, kan det redusere bedriftens tilstedeværelse på sosiale medier. Det er langt fra optimalt i dagens digitale verden.

En løsning kan være emballasjen. Det sies ofte at vi spiser med øynene, og det er helt sant. Øynene forteller hjernen hvordan maten kommer til å smake, selv før den første munnfullen. Peter Barham, som er professor i fysikk ved universitetet i Bristol, forklarer saken for The Guardian: «Hvis vi blir vist en oransje drikk, vil vi sannsynligvis tro at den kommer til å smake appelsin. Så lenge smaken er i hvert fall litt søt og en anelse syrlig, kommer vi til å si at det er appelsin – selv om det bare er snakk om farget, søtet vann eller eplejus.» Siden emballasjen fungerer som en forlengelse av maten, virker det fornuftig at utseendet, og måten emballasjen er fylt på, vil ha innvirkning på den samlede smaksopplevelsen. Emballasjen trenger ikke være en intetsigende, brun papirpose der maten ligger skjødesløst og slenger hulter til bulter. Hvis du vil at maten skal smake godt, må den – og emballasjen – ta seg godt ut.

Coca-Cola er et godt eksempel på emballasjedesign som er kjent og kjær over hele verden. I 2015 beviste kampanjen «Share a Coke» at etikettene kunne bli enda mer tiltalende og lettere å dele. Den enkle forandringen med å bruke personnavn på flaskehalsene førte til en flom av innlegg på sosiale medier og gjorde det til en av de mest effektive markedsføringskampanjene i hele Coca-Colas historie.

Når det gjelder hva som er inni emballasjen, blir YouTube-videoene med oppakking stadig mer populære. Leker ser ut til å slå best an, og Argos’ oppakkingsvideo med Hey Duggee kan skilte med over en million visninger til nå, men også mat får mye oppmerksomhet. Denne videoen, kalt «Unboxing of Sushi Rolls from Takeaway Shop», har hatt mer enn 28 000 visninger, mens filmen «Maharaja bhog veg thali box home delivered» har vært sett mer enn 68 000 ganger. Hva har så de to hurtigmatvideoene til felles? Jo, de har tiltalende emballasje med tydelig profilering, så vel som ren og ryddig, pent presentert mat.

Det har ikke så mye å si om kundene dine er spesielt ivrige brukere av sosiale medier eller ei, du bør uansett forsøke å lage tiltalende emballasje til hurtigmaten og være ryddig når du fyller den. Kundene har sannsynligvis venner og familiemedlemmer som de kan anbefale stedet ditt til, og du bør gjøre alt du kan for at det skal skje.

Emballasje er et ypperlig markedsføringsverktøy for enhver virksomhet. Trykker du din egen profilering på boksene og posene og legger ved visittkort, vil navnet på restauranten feste seg i kjøperens hukommelse. Tar du det et steg videre og gir emballasjen en original design, oppmuntrer du kundene til å snakke om virksomheten din. Kundene er den beste reklamen du kan få. Hvis de snakker positivt om hurtigmatproduktet ditt, vil det bli enklere å konvertere deres venner og følgere senere.

Preodays sterke side og store fordel er at selskapet kan tilby design- og profileringstjenester i tillegg til den teknologiske plattformen. Veiledning er en del av pakken, og om behovet er der, kan Preoday levere komplette digitale designløsninger. Finn ut hvilke andre fordeler som følger med det å være Preoday-kunde – ta kontakt i dag på hello@preoday.com.

Other Blog Articles