fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
The Brewery Launches ‘Wine Online’ Mobile App

The Brewery Launches ‘Wine Online’ Mobile App

The Brewery Launches ‘Wine Online’ Mobile App

Fine dining events venue, The Brewery, has set out to streamline the logistics of food and drink management with the launch of a new pre-ordering app, The Brewery : Wine Online, and web portal for customers.

Hosting conferences, weddings and parties, from the small to the extravagant, The Brewery prides itself on the first-class service and experience customers receive; from the moment of booking through to the final guest’s departure. The new service lets customers select their drink options through the platform which can be downloaded on Google Play or Apple. Orders can also be made through the company’s online portal.

Before the launch, The Brewery’s back-office team managed a heavy paper load in order to achieve the smooth service its guests expect. Upon booking, the team would contact the customer’s event manager and ask them to fill in a form with each individual’s food and drink choices. It would then manually collate responses into a spreadsheet and send further forms to arrange for payment and receipts. The Brewery’s new pre-ordering platform is dramatically reducing that administrative burden

Felicity Michelli, Head of Event Delivery at The Brewery, comments: “For a while we’ve been asking ourselves, how can we use technology to reduce our back-office admin? And, can we improve customer experience at the same time? The traditional method for food and drink ordering is extraordinarily time-consuming and old-fashioned. We want our service to reflect our modern, forward-thinking brand. Moving event management into the digital age by allowing attendees to pre-order their drinks and food through our app, or online, helps us achieve that goal while also removing the bulk of associated admin.”

Andrew White, CEO of Preoday, adds: “The Brewery is a company with a clear idea of how it wants its business to run. Not only has it taken the technology platform we offer, but it has worked with us to add extra dimensions that will now be made available to other Preoday customers; that’s the wonderful nature of our flexible, expansive platform. In the future, customers at The Brewery can expect in-event table ordering as well as the option to book food and drink, inclusive packages. Working with a visionary company like The Brewery is a dream for us, we are excited to help them as they continue their digital transformation.”

Other Blog Articles

The Brewery lanserar mobilapp:en “wine online”

The Brewery lanserar mobilapp:en “wine online”

The Brewery lanserar mobilapp:en “wine online”

Finkrogen The Brewery har föresatt sig att effektivisera logistiken för hanteringen av mat och dryck med lanseringen av en ny förbeställnings-app, The Brewery Wine Online, och en webbportal för kunder.

Konferenser, bröllop och fester, från det lilla till det extravaganta, The Brewery stoltserar med den förstklassiga service och upplevelse som kunderna får; från tidpunkten för bokning fram till dess att den sista gästen går hem. Med den nya tjänsten kan kunderna välja sina dryckesalternativ genom plattformen som kan laddas ner från Google Play eller Apple. Beställningar kan också göras genom företagets online-portal.

Innan lanseringen hade The Brewerys administration ett digert pappersarbete att ta sig an för att kunna uppnå den smidiga service som deras gäster förväntar sig. Vid bokning skulle teamet kontakta kundens event manager och be denne att fylla i ett formulär med varje individs mat- och dryckesval. Det skulle då manuellt sammanställa svar i ett kalkylblad och sedan skicka ytterligare formulär för att arrangera med betalning och kvitton. The Brewerys nya förbeställningsplattform minskar dramatiskt den administrativa bördan

Felicity Michelli, chef för evenemang på bryggeriet, kommenterar: ”Ett tag har vi ställt oss frågan hur vi kan använda teknik för att minska våra administrativa bördor. Och kan vi förbättra kundupplevelsen samtidigt? Den traditionella metoden för mat- och dryckesbeställning är utomordentligt tidskrävande och gammaldags. Vi vill att vår service ska spegla vårt moderna, framåttänkande varumärke. Att flytta evenemangshanteringen in i den digitala tidsåldern genom att låta deltagarna förbeställa sina drycker och mat genom vår app, eller online, hjälper oss att uppnå detta mål samtidigt som vi tar bort huvuddelen av den administration som hör till.

AndrewWhite, VD för Preoday tillägger: ”The Brewery är ett företag med en klar uppfattning om hur de vill att deras verksamhet ska drivas. Det har inte bara tagit den teknikplattform vi erbjuder, de har arbetat med oss för att lägga till extra dimensioner som nu kommer att göras tillgängliga för andra Preoday-kunder; det är det fina med vår flexibla expansiva plattform. I framtiden kan kunderna på The Brewery förvänta sig bordsbeställning under eventen, så väl som möjligheten att boka mat och dryck, inklusive paket. Att arbeta med ett visionärt företag som The Brewery är en dröm för oss, vi är glada över att kunna hjälpa dem när de fortsätter sin digitala omvandling.”

Other Blog Articles