fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
Top five things our clients love about Preoday

Top five things our clients love about Preoday

Top five things our clients love about Preoday

In this blog we are going to talk about Preoday and blow our own trumpet. It’s not something we do often but having spoken to a number of clients recently, it’s become clear that there are five very clear reasons people choose to work with us over competitor companies.

No commission

At Preoday we have strong opinions on the payment structure of the online ordering industry. Noting that many companies charge venues unnecessarily high commission fees, we make sure we don’t. We know that many restaurants will only make a 10% profit from their food service, so why eat into that by paying a company 12%, 20% or even 30% of each order taken?

At Preoday we charge a small, flat-rate, monthly fee for our white-label platform. There is no setup charge and our clients know exactly how much financial output there will be, month by month. We make our service charge reliable so your profit margins can be too.

Clear, streamlined platform

Last week, we listened while a client told a journalist about Preoday and exactly why they chose our platform above others. He said ours looked the most professional, represented his brand the best and had a clear, classy and streamlined interface. In fact, as he pointed out, once his guests had input their details the first time, all orders could be made and placed on their app in four swift taps.

We are proud of the UX of our platform, it has been finessed to provide an excellent customer experience in as short an amount of time possible. We don’t want your customers to be distracted sifting through their orders, they should be able to to click, order pay and close the app in seconds.

Access to data

One of the biggest gripes we have with companies such as Just Eat is that they don’t give their clients access to their customer data. This ties the restaurant to the aggregator, forcing them to rely it to push any mobile marketing because the venue can’t identify, reach out to or market to the customer themselves.

We give all of our clients full, unencumbered access to their customer data and without them having to pay any extra pennies for the privilege. We’ve even built a beautiful analytics dashboard so that they can see the data and analyse it with ease. There’s no need for statistics training here, the figures are laid out and made ready for clients to take advantage of. We even provide a push notification function so data can be acted upon from within the platform.

Our amazing Customer Success Team

We’re not being modest when we say that we think we have the best Customer Success Team around. Time and again our clients praise the relationship they have with the them saying that they respond quickly, deal with issues when they (rarely) arise and provide advice and training above and beyond what might normally be expected. Our team is here to listen and respond. And that’s what they do, taking feedback and applying it to make our technology to make it even better.

If you want to hear more from our Customer Success Team, you can download and read a customer success guide they’re written here – it’s full of helpful, first hand advice, experience and case studies.

Regular technology updates

We are a business in a hurry, looking to deliver enhancements that we or our customers believe are important. That’s why we have planned fortnightly updates about Preoday and its technology: to bring our customers and their customers an improved experience sooner. And since all our customers have access to the same technology they all benefit from the improvements we make.

We like to think there are many, many things to love about Preoday and our platform, but this list encompasses the top five reasons given by clients. If you want to discuss any of these features in detail, don’t hesitate to get in contact on hello@preoday.com or read our case studies for further evidence of the benefits your company can enjoy when working with us.

Other Blog Articles

Fem saker våra kunder älskar med Preoday

Fem saker våra kunder älskar med Preoday

Fem saker våra kunder älskar med Preoday

I det här inlägget kommer vi att skriva om Preoday och passa på att skryta lite. Det gör vi inte ofta, men efter att ha pratat med många kunder på sistone har vi förstått att det finns fem väldigt tydliga anledningar till att företag väljer att arbeta med oss i stället för någon av våra konkurrenter.

Ingen procentavgift

På Preoday har vi starka åsikter om betalningsstrukturen i onlinebeställningsbranschen. Vi har lagt märke till att många företag tar ut höga procentavgifter, så vi ser till att inte göra det. Eftersom vi vet att restauranger ofta bara tjänar 10 procent på sin matservering tycker vi inte att de ska behöva betala ett företag 12, 20 eller till och med 30 procent av varje beställning.

På Preoday tar vi en låg och fast månadsavgift för vår white label-plattform. Det finns inga startavgifter och våra kunder vet exakt hur mycket de kommer att betala varje månad. Våra avgifter är pålitliga så att dina vinstmarginaler också kan vara det.

Tydlig och användarvänlig plattform

Förra veckan lyssnade vi när en kund berättade för en journalist om Preoday och varför de väljer oss över andra. Han berättade att vår plattform såg mest professionell ut och bäst representerade hans varumärke med ett tydligt, elegant och användarvänligt gränssnitt. Särskilt lyfte han fram att gäster kan göra beställningar i appen med fyra snabba klick efter att en gång ha registrerat sig.

Vi är stolta över att vår plattform är så användarvänlig och att den säkrar en utmärkt kundupplevelse på så kort tid som möjligt. Vi vill inte att era kunder ska distraheras medan de beställer. De ska kunna klicka, beställa, betala och stänga appen på bara några sekunder.

Tillgång till kunddata

Ett av de största övertagen vi har över företag som till exempel Just Eat är att de inte ger sina klienter tillgång till sin kunddata. Det här gör restaurangen beroende av leverantören för all mobil marknadsföring, eftersom de inte kan identifiera eller nå ut till sina kunder på egen hand.

Vi ger våra klienter komplett tillgång till sin kunddata utan att de behöver betala något extra. Det finns även en snygg analyspanel där man enkelt kan överblicka och arbeta med informationen. Och man behöver absolut inte vara någon statistikexpert. Siffrorna redovisas tydligt och våra klienter kan direkt dra nytta av dem. Vi erbjuder till och med en funktion för push-meddelanden så att informationen kan utnyttjas direkt inifrån plattformen.

Vårt fantastiska Customer Success Team

Vi vågar påstå att vi har det bästa Customer Success-teamet i branschen. Ständigt hyllar våra kunder sitt samarbete med teamet och säger att vi svarar snabbt, tar hand om problem när de uppstår (sällan) och ger råd och utbildning som överträffar alla förväntningar. Vårt team är här för att lyssna och reagera. Och när vi gör det tar vi hjälp av era synpunkter och kommentarer för att göra vår teknik ännu bättre.

Om du vill veta mer om vårt Customer Success Team kan du ladda ner vår kundguide, som är fullspäckad med användbara råd, erfarenheter och case.

Regelbundna tekniska uppdateringar

Vårt företag håller ett högt tempo och gör allt för att leverera förbättringar som vi eller våra kunder tycker är viktiga. Därför planerar vi att komma med nya uppdateringar om Preoday och vår teknik varannan vecka. På så sätt kan vi snabbare ge våra kunder och deras kunder en bättre upplevelse. Och eftersom alla våra kunder har tillgång till samma teknik gynnas alla av förbättringarna.

Vi vill gärna tro att det finns hur mycket som helst att gilla med Preoday och vår plattform, men det här är de fem saker som våra kunder främst lyfter fram. Om du vill diskutera någon funktion mer ingående, hör gärna av dig till oss på hello@preoday.com. Eller ta en titt på våra case för fler exempel på hur ditt företag kan gynnas om du väljer att jobba med oss.

 

Other Blog Articles