fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
A definitive list: the world’s best technology restaurants

A definitive list: the world’s best technology restaurants

A definitive list: the world’s best technology restaurants

This post on the world’s best technology restaurants by Matt Graywood, Preoday’s Chief Operating Officer, first appeared on the Huffington Post.

Technology is pervasive in modern life. You can barely turn around without seeing a new gadget being launched. Yet, despite the fact we’ve been used to technology in environments such as entertainment and retail for years, hospitality has seemingly dragged behind.

That’s changing. There are some really exciting tech innovations hitting the restaurant market, whether there to entertain, allow for pre-ordering or speed up service, the result is the same: better customer experiences. Given that we’re a nation of experience junkies, I’ve put together a list of the best technology restaurants you absolutely must try. The catch? You’ll have to get a round-the-world ticket to do so. But hey! That’s part of the experience, right?

Oshi, Cyprus

While a few restaurants use interactive tables, including Inamo, London, Oshi claims to use the world’s most advanced. Its interactive tables use gesture recognition technology to give the customer complete control. Diners can choose from a range of virtual tablecloths, view the chefs at work using the ‘Chef Cam’ function and access practical services such taxi booking and requesting a waiter.

Rollercoaster, Austria

The technology in Rollercoaster is geared towards two things – speed of service and fun. Entering the venue you notice an abundance of metal rods forming a track around the room. These are your servers;  the restaurant promises that the loops, steep turns and corkscrews, driven by gravity, will deliver dishes smoothly to the table.

Like others on this list, a digital menu features at Rollercoaster, meaning human interaction in this high-tech venue is minimal.

Six Storeys, UK

Six Storeys by Camm & Hooper, is one of the hottest new bars and restaurants on the London scene. Not only is it leading the way for independent venues with its own mobile ordering app, but it’s launched a desk and park delivery service.

After a day packed into a dark office, there’s nothing many workers want more than to grab a relaxing drink before having to squeeze onto the commuter train home. At the same time, the idea of pushing amongst the swarming crowds is repugnant, especially in summer. Now, because of Six Storeys they can relax, in the sun or shade on the grass of Soho Square, and have their order delivered to them. Class.  

Submotion, Ibiza

As with many things in Ibiza, Submotion takes experience to the absolute extreme. So much so you need to watch this video explainer to fully comprehend it.

In short, guests dine in a space that has been engineered to be a ‘vivid setting transcending human senses’. A little bit sci-fi, the dining ‘pod’ sits 12 at a time and takes guests through a journey to stimulate all senses. Transporting diners to different locations and serving michelin-grade food. This is a restaurant needs to be seen to be believed.

Suryawanshi Indiranagar, India

Arguably the most ‘high-tech’ on the best technology restaurants list are the Suryawanshi restaurants in Bengaluru’s Indiranagar and Whitefield neighbourhoods. Why? Because owner Kailash Suryawanshi accepts bitcoin as a mode of payment (alongside the usual cash, cards, and Paytm) – that’s more high-tech than most consumers yet need. Still, we can appreciate a restaurant that decides to invest in the future at an early stage.

Richtree Natural Market, Canada

Richtree Natural Market in Toronto knows how to apply va-va-voom to the dining experience with a holographic hostess, touch-screen kiosks and an interactive play-area.

It’s added juice to its ordering and payment with its Richtree Market Pass. This associates with a customer’s credit card and is used to pay the final bill (food is chosen from various counters). Passes can also be grouped so that one person pays the whole bill – an excellent idea for working lunches. And, if a parent wants their child to play at being grown up, they can use a wooden pass card to select their meals, while the parent keeps a check on their orders through a smartphone app.

Eatsa, USA

Eatsa is an fast food chain in the USA that has swapped humans for technology; there are no waiters or cashiers anywhere. Instead you have computer kiosks and ‘collection cubbies’. This, the restaurant claims, allows an order to be filled and served in three minutes. Within five minutes of entering, you can be eating without having spoken to anyone, just order on the tablet, wait for your cubby to flash, lift the lid and collect.

The restaurant isn’t completely without humanity, its menu is said to be driven by diners who are invited to feedback and make ingredient suggestions for future visits.

With the role that technology plays in our lives growing all the time, restaurants like this are likely to grow in popularity so, those that can’t afford a round the word trip shouldn’t worry. No doubt there’ll be a pre-ordering, robot-hosted interactive restaurant featuring automated table delivery coming to a town near you soon.

____

If you’re a business owner and want to join the likes of Camm & Hooper / Six Storeys among the best technology restaurants offering mobile ordering customised to your brand and customers, get in touch to find out how we can help.

Other Blog Articles

En definitiv lista: världens bästa teknik-restauranger

En definitiv lista: världens bästa teknik-restauranger

En definitiv lista: världens bästa teknik-restauranger

Detta inlägg om världens bästa teknik restauranger av Matt Graywood, Preoday Chief Operating Officer, dök först dök upp i Huffington Post.

Teknik är genomgående i det moderna livet. Du kan knappt vända dig om utan att se en ny pryl lanseras. Men trots att vi har vant oss vi tekniken i miljöer såsom underhållning och detaljhandel i åratal så har, gästnäringen till synes släpat efter.

Det håller på att förändras. Det finns några riktigt spännande teknologi-innovatörer som slår sig in på restaurangmarknaden. Oavsett om de är där för att underhålla, möjliggöra förbeställningar eller för att påskynda servicen är resultatet det samma: bättre kundupplevelser. Med tanke på att vi är en nation av upplevelseknarkare har jag sammanställt en lista över de bästa teknik-restaurangerna du absolut måste besöka. Haken? Du måste skaffa en jorden runt-biljett att göra det. Men du! Det är en del av upplevelsen, eller hur?

Oshi, Cypern

Medan ett fåtal restauranger använder interaktiva tabeller, inklusive Inamo i London, hävdar Oshi sig använda världens mest avancerade. Deras interaktiva tabeller använder gest-igenkännande teknik för att ge kunden full kontroll. Matgästerna kan välja mellan en rad olika virtuella dukar, se kockarna i arbete genom att använda ‘Chef Cam’-funktionen och få tillgång till praktiska tjänster såsom taxibokning och att begära en viss servitör.

Rollercoaster, Österrike

Tekniken på Rollercoaster är inriktad på två saker – att betjäningen ska gå snabbt och att det ska vara roligt. När du kommer in i lokalen märker du ett överflöd av metallstavar som bildar ett spår runt i rummet. Dessa är dina servitörer; restaurangen lovar att slingorna, branta svängar och korkskruvar, som drivs av gravitationen, kommer att leverera rätter smidigt till bordet.

Liksom andra på denna lista, har de en digital meny på Rollercoaster, vilket innebär att mänsklig interaktion i denna högteknologiska restaurang är minimal.

Six Storeys, UK

Six Storeys av Camm & Hooper, är en av de hetaste nya barerna och restaurangerna på Londonscenen. De befinner sig inte bara i täten för oberoende restauranger med sin egen mobilbeställningsapp, de har också lanserat en tjänst för leveranser direkt till skrivbordet eller parken.

Efter en dag inpackad i ett mörkt kontor finns det inget många arbetare vill ha mer än en avkopplande drink innan de behöver klämma in sig på pendeltåget hem. Samtidigt är tanken på att trängas med de myllrande folkmassorna motbjudande, speciellt på sommaren. Nu, på grund av Six Storeys kan de koppla av i solen eller i skuggan på Soho Square gräsmatta och få sin beställning levererad till dem. Det är klass.

Submotion, Ibiza

Som med många andra saker på Ibiza tar Submotion upplevelsen till det allra yttersta. Så mycket så att du måste titta på den här videonförklaringen för att till fullo förstå den.

Kort sagt, gästerna äter i ett utrymme som har utvecklats för att vara en ‘levande miljö som överskrider mänskliga sinnen’. Det är inte så lite science fiction: matsals-‘pod:en’ har plats åt tolv åt gången och tar med gästerna på en resa för att stimulera alla sinnen. Den transporterar gästerna till olika platser och man serverar mat av Michelin-klass. Detta är en restaurang som måste ses för att man ska tro på den.

Suryawanshi Indiranager, India

Förmodligen den mest högteknologiska av alla teknikrestauranger på den här istan är Suryawanshi-restaurangerna i Bengaluru-stadsdelarna Indiranagar och Whitefield. Varför? Eftersom ägaren Kailash Suryawanshi accepterar Bitcoin som betalningssätt (vid sidan av de vanliga kontanter, kort och Paytm) – det är mer high-tech än de flesta konsumenter ännu behöver. Ändå kan vi uppskatta en restaurang som bestämmer sig för att investera i framtiden på ett tidigt stadium.

Richtree Natural Market, Kanada

Richtree Natural Market i Toronto vet hur man lägger till va-va-voom till middagsupplevelsen med en holografisk värdinna, touch-screen-kiosker och ett interaktivt lek-område.

De har fläskat på med beställningar och betalningar via sitt Richtree Market Pass. Detta kopplas samman med en kunds kreditkort och används för att betala den slutliga räkningen (mat väljs från olika diskar). Passet kan också grupperas så att en person betalar hela notan – en utmärkt idé för arbetsluncher. Och om en förälder vill att deras barn ska leka vuxna kan de använda ett trä-pass för att välja sina måltider, medan föräldern håller koll på sina beställningar via en smartphone app.

Eatsa, USA

Eatsa är en snabbmatskedja i USA som har bytt ut människor mot teknik, det finns inga servitörer eller kassörer någonstans. Istället har du datakiosker och avhämtningsplatser. Detta, menar restaurangen, gör att en beställning kan läggas och maten serveras inom tre minuter. Inom fem minuter efter att du kommit in kan du äta utan att ha talat med en enda människa, bara beställt på surfplattan, väntat på att din lampa ska blinka, lyft på locket och hämtat.

Restaurangen är inte helt utan mänsklighet, dess meny sägs påverkas av matgäster som bjuds in till återkoppling och att föreslå ingredienser för framtida besök.

Med den ständigt växande roll som tekniken spelar i våra liv kommer restauranger som denna sannolikt att växa i popularitet så de som inte har råd med en jorden runt-resa behöver inte oroa dig. Utan tvekan så kommer det snart en interaktiv restaurang med förbeställning, robotservering och automatiserade bordsleveranser till en stad nära dig snart..

____

Om du är företagetsägare och vill ansluta dig till Camm & Hoopers,Sex Storeys och deras likar bland de bästa teknikrestaurangerna, som erbjuder mobilbeställningar anpassade till ditt varumärke och kunder, kontakta oss och få reda på hur vi kan hjälpa till.

Other Blog Articles