fbpx
We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. By continuing to use our website you consent to us using cookies.
On yer bike: charity cycle

On yer bike: charity cycle

On yer bike: charity cycle

In a few day’s time I am setting out on one of the biggest challenges of my life: cycling 100 miles in one go, and I want to tell you why.

To some of you 100 miles might seem a walk (or a bike ride) in the park, but for someone that didn’t cycle, at all, before April of this year – it’s a huge undertaking. Four years ago I ran a half marathon, at the time I thought that was tough. That was only two hours of activity, this will approach eight hours (all being well).

My goal, and what has been keeping me going through hours of gruelling training has been the knowledge that I’m aiming to raise £750 for three different, wonderful charities. It’s a high target but people have been so generous and I have been thrilled by the support and donations I received from friends, family and indeed, Preoday.

It’s always so tough to choose a charity and so I have chose three, one from each stage of life.

The first is Bliss which champions the right for every baby born premature or sick to receive the best care. It achieves this by empowering families, influencing policies and practice, and enabling life-changing research.

The second is particularly close to my heart: Shine Cancer Support. A charity that supports younger adults living with and beyond cancer, that included my school friend and later, housemate, Harriet. For younger adults a cancer diagnosis often raises a particular set of challenges that are not addressed by existing services. Alongside dealing with cancer they have to deal with issues including isolation, fertility, returning to work, dating, finishing their education and building their career. Too old for specialist help aimed at teenagers but feeling too young for standard cancer support initiatives, they can so easily feel that they are alone.

The final charity is local to my home and has cared for the parents and partners of friends in their final weeks: Rennie Grove Hospice Care. Rennie Grove is a charity providing care and support for patients diagnosed with cancer and other life-limiting illness and their families. It provides 24/7 responsive Hospice at Home care; a range of day services and support for all the family during the illness and through bereavement.

I hope you agree that these are three very worthy charities, I certainly feel so. If you do want to contribute to the event with a donation please feel free, my donation page is https://mydonate.bt.com/fundraisers/charlottebass. If not, perhaps tune into BBC Sport or British Eurosport to watch live coverage and look out for me, I’ll be wearing my charity cycle top, with a picture of Harriet on my back, spurring me on.

By Charlotte Bass, Marketing Manager, UK & Ire

Other Blog Articles

Upp på cykeln: välgörenhet från sadeln

Upp på cykeln: välgörenhet från sadeln

Upp på cykeln: välgörenhet från sadeln

Om några dagar ska jag ge mig in på en av de största utmaningarna i mitt liv: att cykla 100 miles, 160 kilometer, på en gång, och jag vill berätta varför.

För vissa av er kan 100 miles tyckas som en promenad (eller en cykeltur) i parken, men för någon som inte cyklat alls, före april i år, är det ett enormt åtagande. För fyra år sedan sprang jag en halvmaraton, vilket jag då tyckte var tufft. Det var bara två timmar i rörelse, nu kommer detta att ta närmare åtta timmar (om allt går väl).

Mitt mål och vad som hållit mig igång under timmar av ansträngande träning har varit vetskapen om att jag siktar på att samla in £750 åt tre olika, underbara välgörenhetsorganisationer. Det är ett högt mål, men folk har varit så generösa och jag jag är överväldigad av det stöd och de donationer jag fått från vänner, familj och faktiskt Preoday.

Det är alltid så svårt att välja en välgörenhetsorganisation så jag har valt tre, en från varje skede av livet.

Den första är Bliss som slåss för varje för tidigt fött ett eller sjukt barns rätt att få den bästa vården. Detta uppnås genom att ge kraft åt familjer, påverka politik och praxis, och möjliggöra livsförändrande forskning.

Den andra är särskilt nära mitt hjärta: Shine Cancer Support, en välgörenhetsorganisation som stöder yngre vuxna som lever med och bortom cancer, det inkluderade min skolkamrat och senare, rumskompis, Harriet. För yngre vuxna väcker en cancerdiagnos ofta en viss typ av utmaningar som inte omfattas av befintliga vårdtjänster. Vid sidan av att hantera cancern de måste ta itu med frågor som bland annat isolering, fertilitet, återvändande till arbetet, dating, avslutande av sin utbildning och byggande av sin karriär. Man är för gammal för specialisthjälp som syftar till tonåringar, men känner sig för ung för vanliga cancerstödinsatser. Då kan de lätt känner att de står ensamma.

Den slutliga välgörenhetsorganisationen står mig nära och har tagit hand om föräldrar och vänners partners under deras sista veckor: Rennie Grove Hospice Care. Rennie Grove är en välgörenhetsorganisation som ger vård och stöd för patienter med cancer och andra livsbegränsande sjukdommar, liksom deras familjer. Det ger lyhörd “hospice hemma”-vård 24 timmar om dagen, sju dagar i veckan; en rad dagtjänster och stöd för hela familjen under sjukdomen och genom sorgearbetet.

Jag känner, och hoppas att ni håller med om, att det är tre mycket värdiga välgörenhetsorganisationer. Om ni vill bidra till evenemanget med en donation så gör gärna det på min donationssida https://mydonate.bt.com/fundraisers/charlottebass. Om inte, så kan ni kanske ratta in BBC Sport eller brittiska Eurosport och titta direktsändningen och hålla utkik efter mig, jag kommer att bära min välgörenhetscykel-tröja, med en bild av Harriet på ryggen, som sporrar mig.

Charlotte Bass, marknadschef, Storbritannien och Irland

Other Blog Articles